#12796 پاسخ
avatar
محقق

یک مقاله خیلی عالی مان را فقط به خاطر سهم علمی ضعیف بعد از مدتها داوری رد کرد. خیلی سخت گیره و البته خیلی سریع. بسیار هم معتبره و عضو JCR و با ضریب تاثیر خوب و Q1.
امروز که اولین مقاله م اینجا منتشر شده اومدم ببینم Q1 هست یا Q2. دیدم نوشته نامعتبر. مسخره ست.
ارز خارج میشه؟ [omitted] ها.