#1281 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Journal of Industrial Engineering International” با شناسه های “ISSN: 1735-5702 (Print) 2251-712X (Online)” فاقد ضریب تاثیر است. میتوانید سایر توضیحات مربوط به وضعیت آن را در آدرس زیر (متعلق به وزارت علوم) مطالعه بفرمایید
http://journals.msrt[dotir/?view=530