#1286 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "Engineering, Technology & Applied Science Research" با شناسه "2241-4487" فاقد ضریب تاثیر و بواسطه حضور در ESCI ، جزو ISI-Listed محسوب میشود. این ژورنال بصورت open access بوده و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است.