#12882 پاسخ
avatar
سامی سجادی فر

با عرض پوزش فراوان از کسانی این مطلب را می بینند و بازدیدکنندگان عزیز . مدیران و گردانندگان این وب سایت اگر سواد داشتند این سایت را راه اندازی نمی کردند. این نشریه هم اکنون در لیست JCR و اون هم Q3 قرار دارد و از طرفی اینها این نشریه را گذاشتند در لیست نشریات بی اعتبار. بنده سامی سجادی فر صاحب این نشریه هستم و خیلی خوب میدونم چی دارم میگم. اگر ما بخایم اصالت نمایه و اعتبار نشریات را بفهمیم باید از سایت اصلی پایگاهها بررسی کنیم نه وب سایت های درپیتی و بی اعتبار که سر سوزنی اعتبار ندارند.
موفق باشید