#12894 پاسخ
avatar
افش اول

احتمالا کسی که باهاش مشکل شخصی دارید در این ژورنال مقاله چاپ کرده که چنین میفرمایید،
وگرنه مجله کاملا معتبری هست

هین کمالی دست آور تا تو هم
از کمال دیگران نفتی به افش