#12912 پاسخ
avatar
شکاری فرد

سلام، دلیل قرار گرفتن در لیست مجلات نامعتبر چیست؟ بنظر مجله خوبی است و مقالات تخصصی مربوط به خاورمیانه را چاپ می کند و قایل بررسی مجدد در کارگروه تخصصی وزارت علوم هست