#12913 پاسخ
avatar
صادقی

با سلام. این مجله بسیار علمی و معتبر است و سختگیری های خودش را دارد. حسن اصلی آ« در سرعت و پیگیری است که کارها را با سرعت انجام می دهد. میتوانم با شناسه خودم لاگین کنم و ملاحظه کنید که از 4 مقاله که در دو سال گذشته سابمیت کرده ام دو مورد اکسپت شده و دو مورد مردود شده. با این که اوپن اکسس هست و پول درایفت می کنند سختگیری های خودشان را دارند