#12961 پاسخ
avatar
بدون نام

هر چند پروسه بررسی و داوری این ژورنال خیلی کند هست اما بسیار دقیق و درست مقالات را بررسی می کنند. من تجربه سابمیت یک مقاله را برای این ژورنال داشتم هر چند ریجکت شد اما با اصلاح کامنت های حرفه ای که برای من گذاشته بودم. برای یک ژورنال دیگه ای مقاله را فرستادم و موفق به اکسپت مقاله شدم.