#1303 پاسخ
avatar
SAMA

با سلام میخواستم اگر لطف کنید این ژورنال رو بررسی کنید و هزینه چاپ در حیطه پزشکی چقدر میباشد ایا اطلاعات داده شده صحیح میباشد .

برای گرفتن دو نمره پایان نامه لازم دارم

………………………………………………………

International Journal of Medical Research & Health Sciences
Thinking the future!
Indexed in:
Thomson Reuters (ESCI-Web of Science) Impact Factor: 0.16
NCBI (NML Catalog)