#13052 پاسخ
avatar
morteza

سلام. نگران نباشید. وقتی در لیست سیاه نیست برای چه نگرانید؟
برخی ژورنالها بی دلیل زمان رسیدگی را طولانی می کنند به این تصور که طولانی شدن رسیدگی نشان دهنده اعتبار ژورنال است.
این ژورنال خوب و زمان رسیدگی آن بر خلاف بسیاری از ژورنالها سریع است