#13063 پاسخ
avatar
محمد طاهری

با سلام لطفا اگر ممکن است پاسخ بفرمایید:
این مجله آیا از نظر وزارت علوم تحقیقات فناوری هم در لیست سیاه قرار دارد؟
ضمنا در چه تاریخی لغو اعتبار شده است و ماقبل از آن زمان اعتبارش چیست؟
ممنون