#13064 پاسخ
avatar
Akhavan

آقای پیمان. این مجله بسیار معتبری است. مقالات با کیفیت بسیار عالی چاپ میکند. احتمالا نسخه خطی شما دارای ایرادات زیادی بوده است. رویه اکثر مجلات معتبر این است که داور اول در صورتیکه نسخه خطی را ریجکت کند، نسخه خطی باید از فرایند داوری خارج شود تا وقت نویسنده بیشتر از این گرفته نشود. این کار بسیار خوبی است به نظرم.