ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها مجله علمی پژوهش در حقوق فقه فلسفه و الهیات پاسخ به : مجله علمی پژوهش در حقوق فقه فلسفه و الهیات

#13065 پاسخ
avatar
علی رضا عباسی

درجه علمی مجله علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه و الهیات در وزازت علوم چیست؟ آیا برای دفاع دکتری مورد قبول هست؟