#13087 پاسخ
avatar
ناظر حسین

سلام علیکم
شدیدا لازم دارم که بدانم مجله علمی پژوهش در حقوق و علوم انسانی مورد تأیید وزارت علوم است یا خیر؟ اگر مورد تأیید وزارت است چه رتبه ای دارد؟