#13091 پاسخ
avatar
کرم

سلام و احترام
در اولین پیام این صفحه دیدم شخصی درر مورد قرار دادن اینژورنال در لیست سیاه صحبت کرده بود. وقتی درک صحیحی از مقاله و کار پژوهشی وجود نداشته باشه نتیجه اش این میشه که بدن کوچکترین دانش و علمی در خصوص مجلات اظهار نظر کنیم. من که در این مجله مقاله ای ندادم ولی بسیاری از مقالات این مجله رو مطالعه کردم که سیاری از اساتید دانشگاه ها برای گرفتن ایده های جدید و نو در خصوص تعریف پایان نامه دانشجوها را تشویق به مطالعه کارهای پژوهشی منتشر شده در این مجله می کنن. بنابراین حداقل در حوزه تخصصی کار خودم می تونم از این ژونال دفاع کنم.