ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#13119 پاسخ
avatar
بدون نام

دوستان در بحث مجلات JCR تحت هیچ عنوان چیزی به نام پذیرش تضمینی نداریم. بیخود به این موسسسات پول ندین. این مجلات داوری دارن و در این مورد هم تحت هیچ عنوان با احدی مماشات نمیکنن.