#13166 پاسخ
avatar
Masodi

بالاخره معتبر هست یا نیست!؟
دانشگاه تهران فاقد اعتبار ولی در لیست مورد تایید وزارت علوم یعنی چی؟ کدوم درسته؟
مقاله بفرستیم یا نفرستیم!
جه نوع ارزیابیه؟ دانشگاه تهران خودمختار عمل میکنه!!! آیا دانشگاه های دیگه امتیاز میدن بهش یا اونام مثه تهران فاقد امتیاز میدونند؟