#13189 پاسخ
avatar
Iraj

سلام، حالا دانشگاه تهران که مقاله ISI در مورد  [omitted] منتشر می کند و برخی از اساتیدشان بیشترین [omitted]  علمی دارند مطمئنا منبع خوب و به روزی برای فاقد امتیاز بودن مجلات مطمئنا نیست.