#1319 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال هندی “International Research Journal of Pharmacy” با شناسه “ISSN 2230-8407” بصورت open-access و فاقد ضریب تاثیر است (IF اعلام شده در سایت مذکور متعلق به GoogleScholar Citation است). این ژورنال در تامسون رویترز و همینطور Scopus ایندکس نشده ، وبنا برادعای سایت مذکور درفرآیند داوری جهت قرارگیری در Scopus است. اکیدا توصیه به انتخاب ژورنال های باکیفیت تری میشود.