ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) پاسخ به : International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)

#13217 پاسخ
avatar
احمد موسوی

سلام.
دو مقاله در بازه زمانی یک سال به این مجله ارسال کردیم که هر دو را رد کردند.