ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انتخاب ژورنال مناسب انتخاب یکی از دو ژورنال پیشنهاد شده پاسخ به : انتخاب یکی از دو ژورنال پیشنهاد شده

#1323 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
هیچ یک توصیه نمیشود، درصورتیکه برای پژوهش خود زحمت کشیده اید اکیدا توصیه به انتخاب ژورنال های باکیفیت تری میشود.