#13305 پاسخ
avatar
فاطمه

با سلام می خواستم بدونم مجله زیر چقدر معتبر هست و ایا پولی برای چاپ مقاله دریافت می کنه
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,