ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#13403 پاسخ
avatar
م

من ده میلیون تومن برای نوشتن مقاله مرور سیستماتیک به موسسه سفی…. پرداخت کردم. بعد از گذشت شش ماه هنوز هیچ کاری تحویل ندادن و خیلی هم برخورد مسئولش بده!!! اصلا شعور یک موسسه علمی پژوهشی رو ندارند و از پس کاری که قبول میکنن بر نمیان بهشون کاری تحویل ندید.