#1393 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال مصری “Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications” با شناسه “ISSN:2090729X” فاقد ضریب تاثیر و در نمایه تراز اولی دیده نمیشود.