#1395 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال برزیلی “Journal of Urban and Environmental Engineering (JUEE)” با شناسه “ISSN 1982-3932” فاقد ضریب تاثیر میباشد. این ژورنال در نمایه Scopus با درجه کیفی Q3 قرار داشته و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است.