#1397 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Caspian Journal of Applied Sciences Research” با شناسه “ISSN: 2251-9114” فاقد ضریب تاثیر بوده، ضمن آنکه از نمایه ISC خارج شده است.