#1420 پاسخ
avatar
کیوان

با سلام

بله این ژورنال جزء ژونالهای فاقد تاثیره ولی متاسفانه اساتید دانشگاه ما چون دانشجوای خودشون در این ژورنال مقاله چاپ کردند جزء ژورنالهای مهم محسوب میکنند و دانشجوای دکتراشون به سادگی اینجا پذیرش می گیرند و دفاع می کنند. جالب توجه است که این اساتید ژورنال Earth science Review رو در لیست ژورنال های غیر معتبر قرار داده اند.