ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#1424 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

رضا : اینکارتون درست نیست.

 

هدف وبسایت ضریب تاثیر ارائه ابزاری پژوهشی مبتنی بر مستندات تخصصی علمی جهت ایجاد شفافیت و ارتقای سطح آگاهی هرچه بیشتر در میان جامعه علمی کشور است.

بدیهی است که عقب افتادن تاریخ دفاع شما نمیتواند دلیلی بر نادرستی این تلاش باشد.

با آرزوی موفقیت