#1475 پاسخ
avatar
مرضیه

ضمن سلام و تشکر
JOURNAL OF POLITICS AND
LAW
ISSN 1913-9047
(Print) ISSN 1913-9055 (Online)

شما فرمودید این مجله فاقد ضریب تاثیر است یعنی معتبر نیست؟
من از دانشگاه مد نظرم استعلام کردم گفتند در بلک لیست نیست واعتبار دارد. چه کار کنم؟؟؟؟
حقیر به شدت به نظر علمی شما نیازمندم و فرصتم بسیار کم است