#1478 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مرضیه : "فاقد ضریب تاثیر است یعنی معتبر نیست؟"

فقدان ضریب تاثیر قطعا به معنای عدم اعتبار نمیباشد. به تعاریف دقت بفرمایید

مرضیه : "از دانشگاه مد نظرم استعلام کردم گفتند در بلک لیست نیست واعتبار دارد. چه کار کنم؟؟؟؟"

همانطور که عرض شد ، این ژورنال در لیست سیاه تا این لحظه گزارش نشده است.