#1480 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال هندیایی “Journal of Research in Ecology” بصورت open-access ، فاقد ضریب تاثیر و ISI-Listed (بوسطه حضور در نمایه Zoological Record) محسوب میشود. تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است