#1481 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Journal of Language and Literature” متعلق به کشور آذربایجان ، فاقد ضریب تاثیر ، غیر ISI و در فهرست مجلات کم اعتبار گزارش شده است. تا این لحظه در لیست سیاه قرارنگرفته است.