#1517 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
پرسش شما درخصوص p-issn و e-issn پیش تر در این تاپیک مورد بحث قرار گرفته شده است
ژورنال مدنظر شما ("International Journal of Design") با شناسه ISSN: 1991-3761 ، داری ضریب تاثیر بوده و ضمن حضور در نمایه Scopus با درجه کیفی Q1 ، در JCR قرار دارد.