#1519 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
مجددا تاکید میشود که میان ژورنال ISI و ISI-Listed تفکیک قائل شوید.

ژورنال "ENTOMOLOGY AND APPLIED SCIENCE LETTERS" فاقد ضریب تاثیر و فقط در نمایه ESCI قرار دارد. و "POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES" یک ژورنال ISI معتبر دارای ضریب تاثیر محسوب میشود، مضاف برآنکه در Scopus حضور دارد.

پیش تر درخصوص نمایه ESCI نیز (یکی از نمایه های ISI-Listed) بحث شد