#1543 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “International Journal of Business and Management Invention” با شناسه “ISSN: 2319-8028” فاقد ضریب تاثیر ، ضمن آنکه در فهرست مجلات کم اعتبار گزارش شده است.