ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات طولانی بودن مدت زمان داوری دلیل باکیفیت بودن نیست!!! پاسخ به : طولانی بودن مدت زمان داوری دلیل باکیفیت بودن نیست!!!

#1559 پاسخ
avatar
سعید

من یه چیز دیگه بگم من دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی هستم در …….
به خدا برین فهرست ژورنالهایی رو که اساتید چاپ کردن توش ببینین
بعد از طی کردن مراحل آسان و چاپ مقالات متعدد در ژورنالهای راحت الچاپ
در دانشکده [omitted] اسم نمی برم نشتند و فهرست تهیه کردند و ….
کلی بساط خندست لطفا مقالات خود آقایان رو ببینین
پس لطفا فردوسی و شهید بهشتی رو ملاک قرار ندین
[omitted]

بخل تا کی ؟؟
خودشون راحت حکم دانشیاری گرفتن به ما که میرسه همه چیز سد و بلاک شده .