#1583 پاسخ
avatar
akram

سلام وقتتون بخیر میخاستم بدونم این ژورنال که تولینک زیر نوشته ای اس ای و ایمپکت دارد ایا صحت دارد مشخصاتی که ذکر کرده ؟
file:///C:/Users/Mojtaba/Desktop/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87/Journal%20of%20Fundamental%20and%20Applied%20Sciences%20_%20scienceimpactfactor.html