#1601 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Psychology Research and Behavior Management” با شناسه “ISSN: 1179-1578” فاقد ضریب و ضمن نمایه ESCI در نمایه Scopus با درجه کیفی Q2 قرار دارد. و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است.