#1639 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال
“APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH” با شناسه “ISSN:1589-1623” ، ضمن حضور در نمایه Scopus ، ژورنال معتبر ISI دارای ضریب تاثیر (نمایه JCR) محسوب میشود.