ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات طولانی بودن مدت زمان داوری دلیل باکیفیت بودن نیست!!! پاسخ به : طولانی بودن مدت زمان داوری دلیل باکیفیت بودن نیست!!!

#1654 پاسخ
avatar
افسان

من پرستارم، چند مقاله در حیطه کاری نوشته ام وقتی برای چاپ به هر ژورنال ایرانی میفرستی بعد از چند ما ه رد میکنن مجبوری بدنبال این سفارشای پولی باشی