ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#1683 پاسخ
avatar
حاجی

از زحمات شما تشکر می شود…
بسیار اطلاعات مفیدی ارائه مینمایید.

دوستان باید دقت کنند که در مجلات ضعیف سابمیت نکنند که هم برای آینده مشکل دار نشوند و هم اینکه زحمتی که کشیده اند هدر نرود.