ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گواهی اکسپت مقاله ؟! پاسخ به : گواهی اکسپت مقاله ؟!

#1723 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

رضا: چه جوری مطمئن شیم اکسپتی که بهمون دادن معتبره و جعلی و فتوشاپ نیست؟

 

رضایی: نگرانیم از جعلی بودن نامه هست

 

با سلام
هرچندکه این شیوه ثبت مقاله کاملا ناصحیح بوده و اصولا تمام مکاتبات سردبیر ژورنال، با نویسنده مسئول مقاله صورت میپذیرد و نه هیچ شخص ثالثی. به هر حال درچنین شرایطی تنها راه، مکاتبه مستقیم نویسنده مسئول مقاله با سردبیر ژورنال جهت استعلام نتیجه داوری است.
اکیدا توصیه میشود برای submit مقاله خودتان اقدام کنید.