ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#1781 پاسخ
avatar
مجيد

سلام
لطفا را هنمايي فرماييد كه تفاوت بين نسخه الكترونيكي با چاپي مجلات كه داراي شماره هاي issn متفاوتي مي باشند در چيست؟
ممنون