ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#1784 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مجید: تفاوت … در چیست؟

 

با سلام
وقتی که یک سریال (ژورنال) با محتوای یکسان در دو فرمت پرینت شده (Printed) و الکترونیکی (تحت وب) منتشر میشود، ژورنال موظف است برای هر فرمت ، سریال ISSN یا (International Standard Serial Number) جداگانه ای تامین نماید. print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) .
و بطور معمول p-ISSN سریال پیش فرض (default ISSN) درنظر گرفته میشود.