ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#1787 پاسخ
avatar
رها

سلام
پس اگه ژورنالی یکی از شناسه هاش معتبر باشه کافیه برای اعتبار اون مجله؟؟؟ مثلا این شناسه:
ISSN: 0364-152X (Print) 1432-1009 (Online)