#1801 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
“Environmental Engineering and Management Journal” با شناسه “P-SSN: 1582-9596” ، ژورنال معتبر ISI دارای ضریب تاثیرمیباشد. ضمن آنکه در نمایه Scopus قرار دارد.