ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر Master Journal List چیست؟ پاسخ به : Master Journal List چیست؟

#1824 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

نمایه Master فقد ضریب یا شاخص عددی بوده و شامل تمام ژورنال های ایندکس شده در موسسه تامسون رویترز میگردد (تنوع وسیع کیفیت و تراز علمی از نامعتبر تا JCR)

حتما به Coverage ژورنال مدنظرتان دقت داشته باشید (توضیح کامل در اینجا داده شده است)