#1841 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام فاقد ضریب تاثیر و در نمایه های تراز اول قرار ندارد ، بنا بر ادعای وبسایت رسمی این ژورنال ، جهت قرارگیری در نمایه های Thomson Reuters ، Scopus ، ISC تحت داوری است. باتوجه به انتساب این ژورنال به یکی از اعضا هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر، غالب نویسندگان مقالات آن را تاکنون ، پژوهشگران داخلی تشکیل می دهد.