ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#1845 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

منصوره : ….. چگونه در این لیست قرار دارند؟…..

 

با سلام
این اشکال بر این فهرست وارد بوده ، لیکن در نتایج وبسایت ضریب تاثیر این نکته لحاظ شده است.