#1893 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

ژورنال “Management Science Letters” با شناسه های “ISSN 1923-9343 (Online) – ISSN 1923-9335 (Print)” در تاریخ 25 آبان ماه 1395 در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت، ضمن آنکه از نمایه ISC خارج شده است.